Karoo Eisteddfod

Besoek Karoo Eisteddfod se webwerf by: www.karooeisteddfod.com

Kunste werkswinkels groot sukses.

Die baie bekende onderwyskundige,  Louis du Preez, het laasweek kragte gesnoer met Karoo Eisteddfod.  Vyf werkswinkels is aangebied op De Aar, Colesberg, Noupoort, Richmond en Victoria Wes vanaf 20 tot 23 Mei 2013.  

Du Preez se ervaring strek oor 43 jaar waarin hy verbonde was aan die Wes-Kaap Onderwysdepartement,  die laaste elf jaar as vakadviseur vir Kuns en Kultuur.  Sy passie vir die kunste spreek vanself.

Maandagmiddag, die 20 ste Mei, is daar ‘n werkswinkel by Laerskool De Aar aangebied wat deur 32 onderwysers bygewoon is van onder meer Laerskool De Aar, JPS, Kareeville Primêre skool, Department of Correctional Services, Lollapot, Hompie Kedompie, Hoërskool Veritas, Laerskool Alpha, St John’s Primary, Delta Primêr en Zingisani Primary School.  Sommige leerkragte het so ver as Vosburg en Noupoort gekom.  Die atmosfeer was gevul met entoesiasme en opwinding. 

Dinsdagoggend het die uitmuntende Hatam Trust Educational (tussen Colesberg en Steynburg) aan die beurt gekom. Alhoewel  daar hoofsaaklik met leerders in die grondslagfase gewerk is, is dans (choregrafie) met leerders tot en met Graad 9 gedoen. Die leerders het die aanbieding baie geniet en hulle uitstekend van hulle taak gekwyt. Hulle was in staat om binne een uur hul eie dans met groot sukses te choreografeer.

Dinsdagmiddag is daar by die Eureka Primêre Skool op Noupoort gedans en kuns gepraat. 12 Leerkragte van Unthombo Wolwazi Primary, Enoch Mthetho High School, Colesberg High School, Noupoort Combined School, Eureka Intermediate School het die werkswinkel bygewoon. Vir Du Preez, wat op Noupoort gematrikuleer het, was hierdie werkswinkel ‘n besondere ervaring.  Alhoewel Du Preez verlede jaar afgetree het, is dit sy Karoowortels wat hom geroep het om weer terug te ploeg in die gemeenskap waar hy groot geword het. Dit sal vir hom ‘n riem onder die hart wees as die entoesiasme van die onderwysers  die leerders sal motiveer om die kunsvorme te beoefen.

Woensdagmiddag het Richmond aan die beurt gekom. Dit was ‘n baie suksesvolle en opwindende werkswinkel wat by Bennie Groenewald Primêr aangebied is. Dit is bygewoon deur 12 leerkragte van Ikaya Senior Primêr, Richmond High School, Merriman Primary en Bennie Groenewald Primêr.  Die personeel by die skole is so opgewonde dat hulle reeds vir verdere werkswinkels gevra het.

Donderdagmiddag is daar met groot sukses gewerk by Victoria-Wes Akademie. Elf  leerkragte van onder andere Victoria West Combined School, Victoria West High School en John Rossouw Primêr en Victoria-Wes Akademie het hulle skole verteenwoordig. Tydens hierdie opwindende werkswinkel het bestaande dansgroepe van Victoria-Wes Akademie hul talent bevestig deur ‘n kort demonstrasie.

Verskeie individue en ouers wat tuisonderrig gee het ook die werkswinkels by die verskillende sentra bygewoon.

Die werkswinkels het hoofsaaklik oor persepsiële ontwikkeling gehandel, met die klem op groot motoriese en klein motoriese vaardighede.  Leerders vanaf die Grondslagfase tot en met Graad 12 is betrek.  Kuns as visuele taal is deur middel van ‘n aanbieding deur Katie du Toit verduidelik terwyl Louis du Preez die aanbieding van voordrag, koorspraak en poësie met groot sukses verduidelik en gedemonstreer het.  Die aanbieders was dit eens dat die humor in kuns heerlik was om met mekaar te deel en sien met groot verwagting uit na die Karoo Eisteddfod 2013 wat in Augustus plaasvind.  Groot dankie aan al die skole waar die werkswinkels kon plaasvind asook opregte dank aan Meneer Luvo Manona van die Departement van Onderwys in die Noord Kaap vir sy ondersteuning.

 


Bennie Groenewald. Onnies in vervoering oor nuwe klaskamerpraktyke


Hantam Dans choregrafie. Leerders in vervoering oor dansgeleentheid.


Hantam Dans choregrafie. Leerders in vervoering oor dansgeleentheid.


Hantam Grondslag fase1. Pure konsentrasie en pure genot.


Uitsonderlike talent te sien by De Aar Laerskool se dansers.


Meelewende leerlinge by die Eureka primere skool werkswinkel.


Leerling van Victoria Wes wys hulle slag met choreografie.


Meelewende leerlinge by die Eureka primere skool werkswinkel.

 

Berigte

Karoo Eisteddfod 2013 bekendstellings berig finaal

Karoo Eisteddfod 2013 hou werkswinkels

 

Kontak gerus vir enige verdere navrae.
Katie du Toit
Sel: 083 451 3773

 

 
All contend © by KDF (Karoo Development Foundation) - NPO registration number: 157-553    |   Designed by doenit.net